หน้าที่ของแผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าตามหลักการยศาสตร์

หน้าที่ของแผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าตามหลักการยศาสตร์

หน้าที่ของแผ่นรองยืน ลดความเมื่อยล้า ตามหลักการยศาสตร์ เราทุกคนรู้ดีว่า อาการปวดเท้า ขา และหลังเกิดจากการยืนทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุของความเมื่อยล้าที่พบบ่อยที่สุดในขณะทำงาน  นอกเหนือจากอาการปวดหัว ,ปวดหลังช่วงล่างเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บปวด ดังนั้นเราควรต้องหาทางเพื่อบรรเทาอาการเหล่านั้น ความเมื่อยล้าทางกายภาพเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวและการไหลเวียนของเลือดลดลง เพราะหัวใจถูกบีบให้ทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดผ่านบริเวณที่หดตัวเหล่านี้ทำให้ร่างกายหมดพลังงาน ผลลัพท์ที่ได้คือความรู้สึกไม่สบายตามร่างกายและเกิดความอ่อนล้า ปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าบางคนอาจเป็นโรครองช้ำก็จะยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดมากขึ้นไปอีก ซึ่ง หน้าที่ของแผ่นรองยืน ลดความเมื่อยล้าทำงานโดยรองรับการเคลื่อนไหวและแรงกดทับบริเวณขาซึ่งจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจได้ง่ายขึ้น เรียกว่า การยศาสตร์แบบไดนามิก

ในการศึกษาที่ศูนย์การยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนักสรีรศาสตร์ Mark Redfern สรุปได้ว่าการยืนบนพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกันมีผลอย่างมากต่อความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นทางกายภาพ การศึกษานี้มีการสำรวจ 14 โรงงานซึ่งมีการยืนตลอดเวลา ได้มีการทดสอบแบ่งคนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ยืนบนพื้นคอนกรีตและกลุ่มที่สองให้ยืนบน แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้า เป็นเวลานานโดยกลุ่มที่ยืนบนพื้นคอนกรีตเกิดความเมื่อยล้าและรู้สึกไม่สบายขา และส่วนอื่นๆทั่วร่างกายในขณะที่กลุ่มที่สองยืนอนู่บน แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้า ที่มีคุณสมบัติบรรเทาความเมื่อยล้าและไม่สบายเท้าได้มากถึง 50%

หน้าที่ของแผ่นรองยืน ลดความเมื่อยล้า ตามหลักการยศาสตร์ เราทุกคนรู้ดีว่า อาการปวดเท้า

cr. unknown

แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าทำงานอย่างไร?

เวลายืนนานบนพื้นแข็งจะรู้สึกไม่สบายเท้าและทำให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายภาพ กล้ามเนื่อบริเวณขาจะหดตัวเพื่อให้คนยืนในลักษณะตรงได้ ทำให้การไหลเวียนของเลือดลดลงอย่างมากเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดและไม่สบายเท้าในสถานการณ์นี้ทำให้หัวใจของพนักงานทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดผ่านบริเวณที่ถูกบีบรัดทางผ่านของหลอดเลือดซึ่งทำให้ร่างกายเริ่มที่จะหมดพลังงาน แต่พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ยืนทำงานบน แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้า กล้ามเนื้อของจะขยายตัวตามให้เข้ากับความยืดหยุ่นของแผ่นรองยืนการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนี้จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไปถึงหัวใจ และคลายความเมื่อยล้าลงไปได้มาก

แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าทำให้คุณประหยัดเงินได้อย่างไร?

อาการปวดเมื่อยและอาการเจ็บปวดที่ถูกสะสมมาเป็นเวลานานเกินไปบริเวณกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังเนื่องจากการกระจายน้ำหนักตัวไม่ดีซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดและบาดเจ็บ ความเมื่อยล้าและอาการปวดที่เกิดจากการยืนในระยะยาวที่มักจะถูกมองข้าม แต่น่าเสียดายที่พนักงานหลายๆคนที่กำลังทุกข์ทรมานกับผลที่ตามมาในชีวิตประจำวัน บริษัทกำลังจะสูญเสียค่าใช้ด้านการผลิตที่มากขึ้นในทางตรงกันข้ามที่ได้ผลผลิตลดลง และยังต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีการขาดงานเนื่องจากเกิดการบาดเจ็บเพราะการทำงานที่ยืนนานซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายพนักงานในอัตราที่สูงขึ้นอีกด้วย

เนื่องจากการบาดเจ็บที่หลังคิดเป็น 31% ของการเรียกร้องค่าชดเชยแรงงานทั้งหมดในปีพ.ศ. 2537 จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะไม่ทำให้ปัญหามความรุนแรงขึ้นหรือก่อให้เกิดปัญหาใหม่อาจนำไปสู่ผลกระทบที่ทำให้เกิดอาการปวดศรีษะและส้นเท้า หลอดเลือดดำขดโป่งที่เกิดจากความเมื่อยล้าของเลือดในขาส่วนล่าง ปัญหาทั้งหมดนี้สามารถนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาวและทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงในการรักษา ซึ่งแผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงกดทับ กระจายน้ำหนักตัวและลดอาการเจ็บปวดที่ถูกสะสมมานานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้มากทีเดียว

อาการเจ็บปวดจากการยืนนานเป็นผลกระทบในวงกว้าง สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตีพิมพ์ “ การยศาสตร์ ” แนะนำการใช้แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าเช่นเดียวกับนักสรีรวิทยา นักสุขอนามัยในโรงพยาบาล และพยาบาลผู้มีความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์จากการตีพิมพ์ในครั้งนี้

แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสภาพแวดล้อมที่มีการยืนนาน ด้วยคุณภาพที่มีประสิทธิผลมากขึ้น การสร้างความรู้สึกใส่ใจในความสะดวกสบายและการป้องกันให้กับพนักงานเป็นสำคัญจะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ช่วยให้ยืนสบายและผ่อนคลาย

แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้ามีความยืดหยุ่นสูง นุ่มสบาย ทันทีที่สัมผัสกับแผ่นรองยืน ก็จะรู้สึกผ่อนคลายทำให้ยืนทำกิจกรรมได้นานขึ้น

  • ลดปัญหาปวดข้อเท้า

แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้า จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเท้าเนื่องจากการยืนนานๆ ถ้าไม่ป้องกันอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังได้

  • ช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น

แผ่นรองยืนจะช่วยลดการเกิดเส้นเลือดขอดที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เนื่องจากการยืนนานๆ โดยไม่มีอะไรช่วยรับรองฝ่าเท้าได้ดีเท่าที่ควร

  • ช่วยให้ยืนทำงานได้นานขึ้น

เมื่อต้องยืนนานไม่ว่าจะทำอาหารหรือทำงาน เกิดการปวดบริเวณฝ่าเท้า ขา หลัง เมื่อยืนแผ่นรองยืนก็จะช่วยบรรเทาการเกิดการปวดได้

  • ลดปัญหาข้อเสื่อม

แผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้า จะช่วยชะลอความเสื่อมของข้อเข่าให้ยืนนานได้และลดผลเสียที่จะมีต่อสุขภาพอีกด้วย

  • บรรเทาอาการปวดหลัง

การยืนนานจะมีผลทำให้หลังแอ่นมากขึ้น มีผลทำให้ปวดเมื่อยหลังได้ แผ่นรองยืนก็จะช่วยลดน้ำหนักกดที่กระทำต่อหลังได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *