นโยบายทางธุรกิจ
การเปลี่ยน/คืนสินค้า / Returns & Exchanges

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า ของ ollicohome.com

เราขายสินค้าโดยยึดหลักคุณภาพของสินค้า ทุกขั้นตอนเราคำนึงถึงความรู้สึกที่จะส่งผลถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับลูกค้าทุกๆท่าน ดังนั้นหากท่านเกิดความรู้สึกว่าสินค้าที่ซื้อไปไม่เป็นที่พอใจ ไม่ตรงกับความต้องการ ทางเรายินดีที่จะรับคืนสินค้า ภายใน 14 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคืนสินค้า นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า /ใบเสร็จรับเงิน) ทั้งนี้ทุกอย่างต้องอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อ

เกี่ยวกับการคืนสินค้า

สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องไม่เคยเปิดใช้, แกะหีบห่อ และจะต้องอยู่ในกล่อง / หรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ต่างอะไรกับครั้งแรกที่เราจัดส่งไปให้

เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม

นโยบายการคืนเงิน Refund Policy

บริษัท ฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ เช่น สินค้าขาดตลาด เป็นต้น
• บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด เป็นต้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า ในกลุ่มสินค้า Clearance / ราคาพิเศษ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสด ทุกกรณี
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

จากกรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต หรือการจัดส่ง บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน
1. กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
2. กรณีบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
3. กรณีบัตรเดบิต จะได้รับเงินคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)

ollicohome.com รับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

• ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่นสินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง , กรณีลูกค้าสั่งผิดไซด์ – ผิดประเภท – ผิดสี หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการรับสินค้าเอง แล้วมาตรวจพบปัญหาในภายหลัง ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา เปลี่ยน-คืน สินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ท่านรับสินค้าแล้วได้ตามช่องทางการเปลี่ยน/คืน สินค้าที่บริษัทฯ กำหนดให้ (รายละเอียดในหัวข้อการเปลี่ยน-คืนสินค้า)
• สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ
• สินค้าที่ซื้อจาก www.ollicohome.com เท่านั้น
• ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
• สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
• บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน และจะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืน ที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันทีตามเงื่อนไข
• สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

การคืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ:

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด และ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า :
• ใบกำกับภาษี (invoice) /ใบเสร็จรับเงินทั้งชุด
• สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ โดยแนะนำให้ทำการแพ็คสินค้าคืนด้วยกล่องเดิมที่เราทำการจัดส่งไปให้ เว้นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีพอสำหรับการนำมาใช้
• หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคืนเอกสารและสินค้า กรุณาติดต่อ 02-943 2535 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

ในกรณีสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง Call Center 02-943 2535 หรือ Email : sales@ollicohome.com เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า จากบริษัทฯ ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบตามเงื่อนไขได้ 3 ช่องทาง ดังนี้คือ
1.ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชนมาได้ที่ บริษัท ออลลิโค จำกัด 212/6-7 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและรอเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนคืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งที่ลูกค้าชำระไว้ หากบริษัทฯ พิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนคืน ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังลูกค้า เพื่ออธิบายให้ลูกค้าทราบ
2.ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองที่บริษัทฯ (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า) ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
3.คืนโดยขนส่งบริษัทเอง ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่รถบริษัทฯ ไปส่งสินค้าในช่องทางนี้เท่านั้น

กระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าที่เปลี่ยนใช้เวลานานแค่ไหน?

ไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งจะจัดส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าของเราภายใน 2 ถึง 3 วัน หลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้ว และกระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าจะถูกดำเนินการต่อโดยใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ หลังจากนั้นบริษัท ฯ จะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งผลให้ทราบและดำเนินการจัดส่ง

ท่านจะได้รับสินค้า ในระยะเวลาเท่าใด ?

บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบ โดยการเปลี่ยนสินค้า ให้กับลูกค้าใช้ระยะเวลาดังนี้
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งเรื่องส่งสินค้าผิดกับบริษัทฯ)
ในเขตต่างจังหวัด ภายใน 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งเรื่องส่งสินค้าผิดกับบริษัทฯ)